Utworzenie poddomeny w domenie uw.edu.pl

Przed utworzeniem nowej poddomeny w domenie uw.edu.pl należy najpierw otrzymać akceptację z Biura Rzecznika UW. Zgłoszenia proponowanej domeny można dokonać przez poniższy formularz (dostępny po zalogowaniu). Po wypełnieniu formularza wiadomość zostanie wysłana bezpośrednio do Biura Rzecznika, które po zatwierdzeniu powiadomi o tym dział odpowiedzialny za techniczne aspekty zakładania nowej poddomeny.

We wniosku należy wybrać czy po utworzeniu domena ma zostać skierowana do Centralnego Systemu Zarządzania Treścią opartego o WordPress czy też w inne miejsce.

Nazwa powinna być bardzo konkretna, zrozumiała i klarowna. Nie zalecamy nazw zbyt ogólnych, do których prawa mogą rościć sobie różne osoby i jednostki uczelniane (np. socjotechnika.uw.edu.pl czy bizancjum.uw.edu.pl). Nie do zaakceptowania są nazwy budzące negatywne konotacje, szkodliwe dla wizerunku Uniwersytet Warszawskiego (np. katastrofy.uw.edu.pl, handel-ludzmi.uw.edu.pl). W przypadku stron konferencyjnych zachęcamy do tworzenia poddomen na stronach wydziałowych bądź instytutowych.

Należy podać osobę odpowiedzialną technicznie za wnioskowaną poddomenę, ponieważ zwrotna informacja techniczna zostanie przekazana właśnie do tej osoby. Jeżeli osobą odpowiedzialną jest dział IT, należy podać dane kontaktowe (e-mail, telefon) do tego działu.

Musisz się zalogować kontem CAS (hasło jak do USOSweb)

PESEL: Hasło: